Shahryar Eivazzadeh

I am Shahryar Eivazzadeh. A PhD in health information systems, a software engineer for +25 years, and a veteran volunteer in environment protection. At the moment, I work in academia.

شهریار عیوض‌زاده هستم. در انفورماتیکِ سلامت دکترا دارم و سالها مهندس نرم‌افزار بوده‌ام. همزمان سالها برای محیط‌زیست کنشگری داوطلبانه کرده‌ام. در حال حاضر کار دانشگاهی می‌کنم.


Evaluating Success Factors of Health Information Systems

Health information systems are our technological response to the growing demand for health care. However, their success in their mission can be challenging due to the complexity of evaluating technological interventions in health care. In the series of studies compiled in this dissertation, we looked at the evaluation of these systems. We focused on the evaluation of factors that lead to success, where success is indicated by user satisfaction and can be induced by both intervention-specific and individual-specific factors.


بیانیه درختکاری اسفند ۱۴۰۰ جمعیت داوطلبان سبز

بیانیه درختکاری اسفند ۱۴۰۰ جمعیت داوطلبان سبز ما زندگانیم بیرون از خود ارغوان شده‌ایم و سبز ایستاده‌ایم‌ روی تپه‌های این سوتر و آن سو‌تر یا جایی در گوشه‌های سایه‌گیر دره‌ای در آرامشیم یا جایی در آفتاب‌خورانِ یالِ کوهی، پیراهن در دست باد داریم بهار که می‌شود روزگار نشتر می‌زند رگهایمان را و خونی سبز و ارغوانی می‌پاشد روی دیوار چشم‌اندازها و ما جان می‌دهیم آنقدر جان می‌دهیم که تا فرسنگ‌ها پیرامونمان پر از جان بشود.

بیانیه درختکاری جمعیت داوطلبان سبز (اسفند ۹۹)

بیانیه درختکاری جمعیت داوطلبان سبز، اسفند ۹۹ دست سنگین آسمان را ببین که چگونه چنگ در صورت زمین انداخته است. سرانگشتانش در صورت زمین دره‌ها و کف دریا‌ها را خراشیده‌اند، کوه‌ها لبه‌های آماسیده زخم‌هایند، حیات آن خون سبز تازه‌ای است که از زخم‌های نخشکیده زمین می‌تراود، و زندگی فرصت کوتاهی است میان تراویدن و دَلَمه بستن. شک ندارم که درخت‌ها چیزی از این فرصت کوتاه می‌دانند. می‌دانی که چرا ما درخت می‌کاریم؟ چون درخت‌ها همهٔ آن فرصت کوتاه میان تراویدن و دَلَمه بستن را یکجا می‌ایستند و در زمان تامل می‌کنند.

اسکی‌داکتر چیست

  1. اول از همه، اسکی‌داک (asciidoc یا asciidoctor) به چه درد می‌خورد؟ اسکی‌داک قرار است که نوشتن مقاله، کتاب، پرزنتیشن، یا راهنما و همچنین تبدیل آن نوشته‌ها به فرمت‌های مختلف را ساده‌ کند. حرف اسکی‌داک این است: وقتی می‌خواهی چیزی بنویسی به فرم‌ دادن‌ها، نوع واژه‌پرداز، یا فرمت نهایی انتشار توجه نکن. فقط بنشین و نوشته‌ات را با ویرایشگر دلخواهت بنویس اما به گونه‌ای (پروتکل یا زبان اسکی‌داک) بنویس که هم برای آدم‌ها خوانا باشد و هم من (برنامه اسکی‌داک) بتوانم بعدا نوشته تو را فرم مناسب بدهم و آن را به انواع فرمت‌ها تبدیل کنم.